Ömer Lütfi Paşa, Michel Lattas

From "Ottoman Biographies"
Jump to: navigation, search

Lived 1806-1871

Chronological Details

  • 1828 Avusturyadan gelip Osmanlı Devletine iltica ediyor
  • Haziran 1849-Temmuz 1857: Rumeli müşiri
  • Aralık 1853-Mayıs 1856: ilaveten Kırım harbinde Serdar-ı ekrem ve Kırım Ordusu komutanı
  • Ağustos 1857-Ağustos 1859: Bağdad valisi ilaveten Irak ve Hicaz ordusu komutanı
  • Mayıs 1861-Mayıs 1868: Rumeli Ordusu komutanı
  • Mayıs 1868-Kasım 1869: Hassa Ordusu komutanı

Sources: Kuneralp (2003), 116.

Bibliography